Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Investeringen

Investeringsplan

Hieronder geven we een overzicht van alle specifieke investeringen waartoe uw Raad eerder heeft besloten. In onderstaand overzicht staan ook de nieuwe investeringen, waarover uw Raad bij deze Stadsbegroting een besluit neemt (zie kolom 'mut'). In de laatste kolom is aangegeven wanneer uw Raad het eerste besluit heeft genomen over de investering.

Bedragen x € 1 mln.

oorspr

mut

2019

2020

2021

2022

2023

Eerst opgevoerd

Economie en toerisme

Upgrading Villa Novastraat 2-6

1,2

ZN 2017

Voorzieningen evenemententerreinen

0,8

0,0

ZN 2017

Welzijn wijkontwikkeling en zorg

Skaeve Huse

1,0

SB 13-16

Jongerencentrum Nijmegen Noord

0,6

SB 14-17

NUNN Renovatie

0,1

SB 15-18

Wijkcentrum de Schalmei

0,3

SB 16-19

Stip. Soc.Wijkteam en Ontmoeten

0,0

1,0

ZN 2019

Toegankelijkheid Wijkaccommodaties

0,8

0,0

ZN 2017

Onderwijs

Bewegingsonderwijs Kristallis

1,2

SB 14-17

Basisscholen Nijmegen Noord

9,5

1,2

ZN 2017

Kwaliteitsimpuls VSO

11,0

SB 19-22

DCC Citadel

0,3

Uitbreiding niet-doorgedec.school

0,0

1,8

ZN 2019

Aanpassing VZH de Klif

0,0

0,6

ZN 2019

Bereikbaarheid

Fietstunnels Waalsprong

8,2

SB 10-13

Aanleg dorpensingel

6,4

PPN 2012

Parkeren Hezelpoort

2,6

 Raad Dec 2013

Stationsplein

3,0

SB 15-18

Waalbrug fiets- en busbaan

5,3

SB 15-18

Fietsvriendelijke maatregelen

5,0

SB 15-18

Park & Ride

1,2

SB 15-18

Bereikbaarheid Campus

2,0

ZN 2016

Station Heyendaal

2,0

ZN 2016

Malderburchtstraat

0,4

ZN 2016

Weurtseweg

1,9

ZN 2016

Verkeersmaatregel Griftdijk

0,6

ZN 2016

Binnenstad Bereikbaar

0,7

-0,2

ZN 2017

Aanschaf Abri's

1,5

ZN 2017

Reconstructie Graafseweg

1,5

SB 19-22

Fietsnetwerk

0,5

SB 19-22

Bushaltes Traianusplein en singels

0,4

SB 19-22

Aansluiting Burchtstraat - Valkhof

0,2

SB 19-22

Verkeeersveiligheid Energieweg

0,0

0,3

ZN 2019

Campus Heijendaal en rotondes

0,0

0,5

ZN 2019

Onderhoud woonstraten

8,8

0,0

ZN2017

Fietsenstalling Kelfkensbos

0,6

0,0

SB 19-22

Invest.projecten Regionaal Programma

0,0

1,8

ZN 2019

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

De Bastei

3,5

SB 10-13

Openbare Ruimte NYMA

2,7

SB 14-17

Tunnel Westzijde Spoorzone

5,5

SB 15-18

Aanpak Waalkade

2,6

SB 16-19

Watersportcentrum Spiegelwaal

0,5

0,4

ZN 2017

Bastion

2,3

ZN 2017

Museum Valkhof

2,5

2,7

SB 19-22

Bruisende Binnenstad

0,0

0,4

ZN 2019

Asbest invent. & sanering

2,1

0,0

SB 15-18

Spoorzone Oost

10,5

0,0

SB 19-22

O.R. Vlaams Kwartier aanpassen

0,0

0,4

ZN 2019

Uitvoeren Valkhofkwartier

0,0

4,2

ZN 2019

Openbare ruimte

Valkhofpark/Hunnerpark

1,7

Raad 2006

Nijmegen West-Groene Buffer

1,0

Raad 2013

Milieuzones

0,5

SB 19-22

Aanpassing schakelkasten

0,0

0,1

ZN 2019

Vervanging Speelvoorzieningen

1,0

0,0

SB 16-19

Verv. groenstructuur oostz. Mauritssingel

0,0

0,5

ZN 2019

Groot Onderhoud park Brakenstein

0,0

1,2

ZN 2019

LED verlichting Binnenstad

0,0

0,5

ZN 2019

Cultuur en erfgoed

Invest.Krediet Oude Stad

0,4

Raad 2004

Cultuurhistorie

1,0

SB 10-13

Keizer Karel Podia

7,4

SB 13-16

Archeologisch Depot

1,3

2,8

ZN 2017

Cultuurhistorische Panden

1,8

0,0

SB 15-18

Sport

Vlak-elastische vloer

0,2

SB 16-19

Bestaande Sportaccomodaties

5,2

SB 17-20

Gymzaal Woenderskamp

12,0

ZN 2017

Broodkorf, MF sportveld

2,0

SB 19-22

Herontwik.Staddijk tbv Oranje Blauw

0,0

0,3

ZN 2019

Verhuizing Korfbalver. Keizerstad

0,0

1,8

ZN 2019

Clubhuis Kleedk. Noviomagnum

0,0

1,8

ZN 2019

Kunstgrasvelden Noviomagnum/KDC

0,0

0,8

ZN 2019

Uitbreid. Tennisvelden LLTV Noord

0,0

0,2

ZN 2019

Watersportcentrum De Bastion Veur Lent

0,5

ZN 2017

Meerjarige Renovatie Zwembaden

2,9

0,0

SB 15-18

Kunstgras Hockeyvelden

2,3

0,0

SB 15-18

Gymzaal de Grote Boel

1,0

0,0

ZN 2017

Gymzaal De Stelt

1,9

0,0

ZN 2017

Financien

Installaties Dienstgebouwen

1,0

ga terug