Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Investeringen

Bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking

In onderstaande tabel treft u het totaalbeeld aan van alle kredieten die eerder door uw Raad ter beschikbaar zijn gesteld voor bulkinvesteringen (jaarlijks terugkerende kredieten) en investeringen met eigen dekking. Tevens zijn de nieuw voorgestelde investeringsbedragen zoals toegelicht in de paragraaf 'nieuwe investeringen' hierin verwerkt.

Bedragen x  € 1 mln

2019

2020

2021

2022

2023

Bulkinvesteringen

Woonomgevingsverbeteringen

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Bedrijfsinvesteringen

         3,1

1,9

1,9

1,9

1,9

Gemeenteklijke accommodaties

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Kunstgras Voetbalvelden

1,0

0,8

1,6

1,1

1,1

Investeringen in Openbare Ruimte

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Investeringen met eigen dekking

Rioolinvesteringen GRP

9,3

 4,7

 4,5

 4,5

 pm

Rioolinvesteringen Waalsprong

 5,9

7,3

5,4

3,8

 pm

Vastgoed rendabel (*)

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Duurzaamheid (*)

3,1

2,0

2,0

2,0

2,0

Totaal

29,7

24,2

22,9

20,8

12,4

Ad (*): deze kredieten komen pas tot besteding voor zover dekking is geregeld

ga terug