Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Lokale heffingen

Kostenonderbouwing

Voor bepaalde gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In onderstaande tabellen is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2020 inzichtelijk gemaakt.

Legesverordening

Titel 1 algemene dienstverlening

 

Titel 1 Algemene dienstverlening; bedragen * € 1

Taakveld

Overhead

Kosten

Opbrengsten

Kosten-dekking

hfd.

1

Burgerlijke stand

 299.825

 189.383

 489.208

 352.392

72,03%

hfd.

2

Reisdocumenten

 542.295

 239.844

 782.139

 514.093

65,73%

hfd.

3

Rijbewijzen

 547.351

 274.074

 821.425

 734.667

89,44%

hfd.

4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisregistratie personen

 138.403

 106.689

 245.092

 147.406

60,14%

hfd.

5

Overige publiekszaken

 324.194

 101.573

 425.767

 276.257

64,88%

hfd.

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 0

 0

 0

 0

0,00%

hfd.

7

Bestuursstukken

 0

 0

 0

 0

0,00%

hfd.

8

Regionaal Archief Nijmegen

 13.612

 10.282

 23.894

 6.572

27,50%

hfd.

9

Verkeer en vervoer

 118.962

 92.787

 211.749

 70.001

33,06%

hfd.

10

Huisvestingswet

 78.785

 61.453

 140.238

 140.000

99,83%

hfd.

11

Leegstandswet

 3.509

 2.737

 6.246

 6.243

99,95%

hfd.

12

Kansspelen

 12.718

 9.920

 22.638

 20.269

89,54%

hfd.

13

Winkeltijdenwet

 439

 342

 781

 717

91,81%

hfd.

14

Standplaatsen

 15.807

 12.328

 28.135

 21.111

75,03%

hfd.

15

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

 329.540

 233.640

 563.180

 530.298

94,16%

hfd.

16

Diversen

 13.196

 10.293

 23.489

 18.071

76,93%

Kostendekking Titel 1

 2.438.636

 1.345.345

 3.783.981

 2.838.097

75,00%


Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning; bedragen * €1

Taakveld

Overhead

Kosten

Opbrengsten

Kosten-dekking

hfd.

1

Vooroverleg /conceptaanvraag / stedenbouwkundige beoordeling

 65.654

 0

 65.654

 52.904

80,58%

hfd.

2

Omgevingsvergunning

 4.861.203

 913.279

 5.774.482

 5.792.228

100,31%

hfd.

3

Vermindering

 0

 0

 0

 0

0,00%

hfd.

4

Teruggaaf

 0

 0

 0

 -16.712

0,00%

hfd.

5

Intrekking omgevingsvergunning

 0

 0

 0

 0

0,00%

hfd.

6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 0

 0

 0

 0

0,00%

hfd.

7

Bestemmingsplanherziening

 0

 0

 0

 0

0,00%

Kostendekking Titel 2

 4.926.857

 913.279

 5.840.136

 5.828.420

99,80%


Titel 3 dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn; bedragen * €1

Taakveld

Overhead

Kosten

 Opbrengsten

Kosten-dekking

hfd.

1

Horeca

 55.396

 43.209

 98.605

 70.135

71,13%

hfd.

2

Organiseren van evenementen 

 168.151

 131.157

 299.308

 69.434

23,20%

hfd.

3

Prostitutiebedrijven

 1.054

 822

 1.876

 1.324

70,58%

hfd.

4

Routeringsverordening

 0

 0

 0

 0

0,00%

hfd.

5

Teruggaaf en andere activiteiten

 0

 0

 0

 0

0,00%

Kostendekking Titel 3

 224.601

 175.188

 399.789

 140.893

35,24%


Samenvatting titel 1,2 en 3

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3; bedragen * €1

Taakveld

Overhead

Kosten

Opbrengsten

Kosten-dekking

Kostendekking Titel 1

 2.438.636

 1.345.345

 3.783.981

 2.838.097

75,00%

Kostendekking Titel 2

 4.926.857

 913.279

 5.840.136

 5.828.420

99,80%

Kostendekking Titel 3

 224.601

 175.188

 399.789

 140.893

35,24%

Kostendekking totale tarieventabel

 7.590.094

 2.433.812

 10.023.906

 8.807.410

87,86%

Rioolheffing

Kostendekkendheid rioolheffing; bedragen * € 1

Kosten riool

 14.527.107

Personeelskosten

 923.413

Overhead 

 720.262

Totale kosten

 16.170.782

Opbrengst heffingen

 16.170.782

Dekkingspercentage

100%

De rioolheffing is 100% kostendekkend. In dit dekkingspercentage is niet inbegrepen de kostendekkendheid van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Eenmalig rioolaansluitingsrecht

Kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitingsrecht; bedragen * € 1

Kosten rioolaansluiting

 78.379

Personeelskosten

 0

Overhead 

 0

Totale kosten

 78.379

Opbrengst heffingen

 78.379

Dekkingspercentage

100%

Afvalstoffenheffing

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing; bedragen * € 1

Kosten afval

 16.697.014

Personeelskosten

 87.171

Overhead 

 67.993

Totale kosten

 16.852.178

Opbrengst heffingen

 2.702.320

Dekkingspercentage

16%

Marktgelden

Kostendekkendheid marktgelden; bedragen * € 1

Kosten markten

135.548

Personeelskosten

110.756

Overhead

86.390

Totale kosten

332.693

Opbrengst heffingen

250.200

Dekkingspercentage

75%

Scheepvaartrechten

Kostendekkendheid scheepvaartrechten; bedragen * € 1

Kosten havens

767.351

Personeelskosten

95.166

Overhead

74.229

Totale kosten

936.746

Opbrengst heffingen

584.362

Dekkingspercentage

62%

ga terug