Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Bedragen * € 1 miljoen

2018
Stand

Stort.

Onttr.

2019
Stand

Stort.

Onttr.

2020
Stand

Stort.

Onttr.

2021
Stand

Stort.

Onttr.

2022
Stand

Stort.

Onttr.

2023
Stand

Saldireserve

F022

63,6

6,9

12,9

57,6

8,4

2,8

63,1

8,4

4,3

67,2

10,1

1,8

75,5

10,2

3,6

82,0

1%-regeling Beeldende Kunst

F004

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Reserve onderwijshuisvesting

F029

1,9

0,0

1,9

1,9

Reserve ISV

F040

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Reserve Stadsbrug

F045

Reserve Afschrijvingen

F046

0,9

0,1

0,8

0,1

0,7

0,1

0,6

0,1

0,5

0,1

0,5

Reserve parkeerbijdrage

F047

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Reserve focus Citymarketing

F051

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Reserve Ondernemersfonds

F054

Reserve Duurzaamheid

F057

0,5

0,5

0,3

0,6

0,5

0,3

0,8

0,5

0,3

1,1

0,5

0,3

1,3

0,5

0,3

1,5

Reserve WMO-jeugd

F058

Reserve onderhoud

F059

2,7

5,4

5,8

2,3

5,4

7,4

0,3

5,5

5,5

0,3

5,5

5,5

0,3

5,5

5,5

0,3

Reserve POG buitensp

F060

1,3

0,6

0,4

1,5

0,6

0,4

1,8

0,6

0,4

2,0

0,6

0,4

2,2

0,6

0,4

2,4

Bodemsanering

F061

1,1

0,5

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Reserve WMO-beschermd wonen

F062

7,7

0,2

7,5

7,5

7,5

4,0

3,5

3,5

Reserve Startersleningen

F063

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

reserve Masterplan BUIG

F064

0,3

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,2

0,2

Res onderh Stadsbrug

F065

1,6

0,2

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Res. Rivierenpark

F066

3,3

0,1

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Res. Dec. Circulaire

F067

4,5

0,3

4,2

0,4

3,8

3,8

3,8

3,8

Totaal

91,5

13,7

21,3

83,9

15,0

14,0

84,9

15,0

10,5

89,3

16,7

12,0

93,9

16,7

9,8

100,9

Overzicht voorzieningen

Bedragen * € 1 miljoen

Rek. 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Stort.

Onttr.

Stand

Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's

Vrz. bezwaar en beroep heffingen

V002

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Pensioeninhouding wethouders

V036

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Voorziening spaarverlof

V040

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Voorziening Waalfront

V094

15,7

0,2

1,2

14,7

0,4

1,2

13,9

0,4

1,2

13,1

0,3

1,2

12,2

0,3

1,2

11,3

Vrz. Risico vrz stim.reg.

V104

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,3

subtotaal

19,4

0,3

1,2

18,5

0,4

1,2

17,8

0,4

1,2

17,0

0,4

1,2

16,2

0,4

1,2

15,4

Egalisatievoorzieningen

Vrz Triavium

V085

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Vrz. verb.toeg.openb.geb.

V086

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onderhoudsvoorziening Stadsbrug

V101

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz stedelijke vernieuwing

V042

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz POG onderh buitensp.

V103

subtotaal

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

Voorziening GRP-nieuw

V050

5,4

9,6

10,5

4,5

9,6

10,1

4,0

9,7

10,1

3,6

9,7

10,1

3,1

9,7

10,1

2,7

pensioen verplichtingen Stadsregio

V109

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Totaal excl. vrz. grondexploitaties

25,0

10,0

11,8

23,3

10,2

11,4

22,0

10,2

11,4

20,8

10,2

11,4

19,6

10,2

11,5

18,3

Voorzieningen in mindering gebracht op voorraden (grondexploitaties)

Voorziening tekort Waalsprong

V020

14,9

0,5

15,4

0,5

15,9

0,5

16,4

0,5

16,9

0,5

17,4

Voorziening tekort part planexpl.

V023

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz Lindenholt Noord

V064

Voorziening Compaq terrein

V084

1,1

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

1,3

-0,1

-0,1

-0,1

Vrz Onderwijshuisv

V088

18,8

0,4

19,2

0,4

19,6

0,4

20,1

-0,2

-0,2

-0,2

Hezelpoort

V099

1,9

0,0

1,9

0,0

1,9

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

-2,0

Voorziening Skave Huse

V105

Dukenburg

V107

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Donjon

V108

Totaal vrz grondexploitaties

37,3

0,9

0,6

37,7

0,9

0,1

38,5

1,0

21,4

18,0

0,5

2,0

16,6

0,5

2,0

15,1

Totaal voorzieningen

62,4

10,9

12,4

60,9

11,1

11,5

60,6

11,2

32,9

38,9

10,8

13,5

36,2

10,8

13,5

33,4

ga terug